Strechy

Strecha tvorí tak povediac „piatu fasádu“ objektu

Táto fasáda je vystavená vplyvu rozdielu teplôt a všetkým druhom poveternostných vplyvov, aké sú v našom klimatickom pásme známe. Prenikajúca vlhkosť pomaly zhoršuje Vašu nehnuteľnosť, nehovoriac o zhoršovaní pohody vnútorného prostredia a zariadenia interiéru.
Práve preto THERMOINVEST SLOVAKIA, s.r.o. ponúka ako cieľ svojej činnosti záruku „vodotesnosti“ zaručenú správnym návrhom materiálov a ich správnou aplikáciou.

Ponuka navrhovaného riešenia obnovy strešného plášťa a jeho dodatočného zateplenia je spracovaná podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia. Samozrejme berieme do úvahy finančné možnosti investora, majiteľa objektu. Odzrkadľujú sa v nej naše bohaté skúsenosti v tejto veľmi citlivej oblasti stavebníctva.

Ekológia a ochrana prírody je ďaľším cieľom našej spoločnosti.

Hydroizolácia striech

Zatepľovací systém INDEX Prothermo PUR je určený na zateplenie existujúcich plochých aj šikmých striech, ale dá sa použiť aj pri novostavbách. Systém sa skladá z dvoch základných vrstiev:

 • tepelná izolácia THERMOBASE PUR v hrúbkach od 30 do 80 mm, štandardne dodávané hrúbky sú 40 a 60 mm
 • vrchný SBS alebo APP bitúmenový pás s keramickým alebo bridlicovým ochranným posypom

Thermobase Pur

 • Tepelná izolácia THERMOBASE PUR je na báze tvrdeného polyuretánu. Na spodnej strane je asfaltová vrstva, ktorá umožní lepšie prichytenie k podkladu (pôvodná hydroizolácia), na vrchnej strane je nakašírovaný modifikovaný asfaltový pás so sklenou alebo polyesterovou nosnou vložkou.
 • Vrchný pás má po stranách presahy, pretavením ktorých dosiahneme kompaktnú podkladnú hydroizolačnú vrstvu.
 • Na vrchný pás môžeme celoplošne natavovat asfaltové pásy, pričom tepelná izolácia je chránená proti poškodeniu plameňom z horáka.
 • Thermobase PUR sa dodáva v hrúbkach od 30 mm do 80 mm. Štandardne dodávané hrúbky sú 40 a 60 mm. Thermobase PUR v uvedených hrúbkach je dodávaný v roliach o šírke 1m.
 • Tepelnú izoláciu je možné prípadne aj kotviť, využíva sa to hlavne pri vyšších budovách, kde je kvôli vplyvu vetra doporučené dodatočné prikotvovanie.

Vrchný SBS alebo APP bituménový pás s posypom

 • Vrchný hydroizolačný SBS alebo APP modifikovaný pás s farebným keramickým alebo bridlicovým posypom, určený na celoplošné natavovanie.
 • Spĺňa funkciu ochrannej vrstvy celého systému.
 • Odporúča sa používať modifikované pásy o plošnej hmotnosti 4 kg/m2 a vyššej a nosnej vložke min 180 g/m2
 • Najpoužívanejšie sú Mineral Sirio P 5 ( APP modifikovaný pás) a Elastocene P 5,5 (SBS modifikovaný pás)
Hydroizolácia striechSchéma rozloženia vrstiev tepelno-hydroizolačného systému ProThermo

Hydroizolácia striech - Schéma