Balkóny

Balkóny

Súčasný stav väčšiny balkónov a loggií je havarijný v dôsledku únavy materiálov a dlhoročnej absencie údržby. Balkóny a loggie sú konštrukcie, ktoré sú veľmi namáhané klimatickými vplyvmi. V dôsledku striedania teplôt a vlhkosti dochádza k objemovým zmenám, možnej deformácii ako aj ku koróznym zmenám materiálu. Balkóny sú "konzoly" vysunuté z nosnej konštrukcie domu, ktoré prestupujú obvodovým plášťom. V tomto mieste prestupu vzniká tzv. "tepelný most", ktorým preniká konštrukciou do interiéru chlad. Preto je potrebné pri opravách balkónov a loggií vyriešiť tepelnú izoláciu podlahy (konzoly). Poruchy nosných konštrukcií vznikajú prevažne vzhľadom na poškodenú alebo chýbajúcu hydroizoláciu.

Čo ponúkame

Naša spoločnosť má niekoľkoročné skúsenosti s komplexnou sanáciou balkónov a loggií. Pred samotnou sanáciou je potrebné vypracovať posudok statických a stavebno-technických porúch s odborným posudkom opravy.
Príklad komplexného riešenia rekonštrukcie podláh balkónov a loggií ponúkame v spolupráci s firmou BASF – balkóny a terasy.

V rámci obnovy ponúkame

  • Výrobu a dodávku nového zábradlia
  • Sušiaky na prádlo
  • Zásteny balkónov
  • Striešky nad balkóny
  • Zasklievanie balkónov a loggií

Financovanie obnovy balkónov

  • Vlastné zdroje fondu opráv
  • Dotácia z MVaRR SR
  • ŠFRB
  • Komerčný úver

Aktuality

06.02.2015 Ocenenie „Najlepšie zrealizovaný bytový dom za rok 2014“

Spoločnosť THERMOINVEST SLOVAKIA, s.r.o. získala ocenenie „Najlepšie zrealizovaný bytový dom za rok 2014 systémom MAPEI“ za realizáciu komplexného zateplenia bytového domu BD ul.Bajzova 2419/21,23 v Žiline.